بلاگ

هزینه عصب کشی دندان چقدر است؟

هزینه عصب کشی دندان چقدر است؟

فهرست مطلب

بسیاری از بیمارانی که قصد انجام عصب کشی دارند در موردهزینه عصب کشی دندان و چگونگی انجام آن می پرسند. هزینه عصب کشی دندان در مواردی که تحت پوشش بیمه انجام شود بسیار کم خواهد بود. برخی از بیمه ها این هزینه را پوشش می دهند. زیرا عصب کشی یک اقدام درمانی است. اما اگر بیمه هزینه را پوشش ندهد فرد باید از جیب خود هزینه را پرداخت کند. هنگامی که دندان فرد با پوسیدگی و عفونت زیادی مواجه می شودانجام عصب کشی بسیار ضروری است. زیرا عصب کشی باعث ترمیم دندان و از بین بردن درد ناشی از خراب شدن آن می شود.

عصب کشی دندان چیست؟

هزینه عصب کشی دندان

قبل از آنکه به توضیح هزینه عصب کشی دندان بپردازیم بهتر است در مورد خود عصب کشی صحبت کنیم. داخل دندان دارای بافت نرمی به نام پالپ می باشد. این پالپ شامل عصب ها و عروق خونی مختلف است که باعث رشد دندان می شوند. زمانی که پالپ عفونت کند باعث پوسیدگی دندان و ایجاد درد فراوانی خواهد شد. در این حالت دندانپزشک بخش های پوسیده دندان را از میان برمیدارد تا بتواند به بخش پالپ دسترسی داشته باشد. قیمت پالپ به صورت کامل برداشته شده و تمامی کانال ها شستشو و ضدعفونی می شود. سپس دندان به وسیله مواد پزشکی پر می شود.

هزینه عصب کشی دندان به چه عواملی بستگیدارد؟

هزینه عصب کشی دندان به موارد بسیار مختلفی بستگی دارد. موقعیت دندان یکی از این موارد است. هر چقدر دسترسی به دندان مورد نظر سخت تر باشد هزینه عصب کشی دندان نیزبیشتر می شود. مثلا عصب کشی دندان شماره 7 نسبت به بقیه دندان ها بیشتر است. عامل مهم دیگری که در هزینه موثر است نیاز به روکش دندان می باشد. در برخی موارد پوسیدگی به حدیاست که ظاهر دندان به صورت کلی از بین می رود. در چنین مواردی لازم است از روکش برای بهبود ظاهر دندان استفاده شود. موادی که برای پر کردن دندان استفاده می شوند دارای درجه کیفی متفاوتی هستند. مواد باکیفیت هزینه بیشتری دارد.

هزینه های یک سطحی، دو سطحی و سه سطحی

هزینه عصب کشی دندان به میزان پوسیدگی دندان نیز بستگی دارد. مثلا اگر پوسیدگی دندان زیاد بوده باشد پزشک مجبور استاز مواد بیشتری برای پر کردن دندان استفاده کند. درنتیجه پرکردن دندان به صورت سه سطحی انجام می شود. اما اگر میزان پوسیدگی کم باشد، به پر کردن بسیار کمی نیاز دارد. بنابراین دندان به ترمیم یک سطحی نیاز پیدا می کند.

تعداد کانال ها در هزینه عصب کشی دندان

عصب کشی دندان

هزینه عصب کشی دندان بر اساس تعداد کانال ها مشخصمی شود. دندان ها به صورت یک کاناله، دو کاناله و سه کاناله موجود هستند. هر چه تعداد کانال های دندان مربوطه بیشتر باشد،وقت بیشتری برای انجام عصب کشی لازم است. درنتیجه هزینه عصب کشی و ترمیم ریشه بالاتر می رود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *