بلاگ

جراحی لثه زیبایی + هزینه

جراحی لثه زیبایی + هزینه

فهرست مطلب

امروزه بیماران زیادی برای درمان مشکلات مربوط به لثه خود بهدندان پزشکان مراجعه می کنند. جراحی لثه زیبایی یکی ازعمل های جراحی است که برای بهبود و درمان مشکلات لثه ای فردبیمار انجام می شود. احتمالا شما نیز بارها افرادی را دیده اید کهدارای لبخند لثه ای هستند. یعنی در هنگام خندیدن بیشتر لثه آنها معلوم است و این می تواند باعث ایجاد لبخندی نازیبا شود. همچنین تحلیل لثه و تغییر رنگ آن در مواردی می تواند باعثکاهش اعتماد به نفس فرد هنگام خندیدن شوند. در نتیجه اینبیماران ترجیح می دهند هیچگاه نخندند. اگر شما نیز همچینمشکلی دارید اصلا نگران نباشید. زیرا جراحی لثه زیبایی درخیابان پیروزی با جدیدترین متدهای روز انجام می شود.

موارد انجام جراحی لثه زیبایی

جراحی لثه زیبایی

جراحی لثه زیبایی در موارد بسیار مختلفی انجام می شود. یکی از این موارد لبخند لثه ای است. زمانی که بافت لثه بیش ازحد رشد کند قسمتی از روی دندان ها را می پوشاند. به همین دلیلدندان ها کوتاه تر به نظر رسیده و هنگام لبخند زدن لثه بیشتر ازدندان ها خودنمایی می کند. بنابراین انجام جراحی برای این افرادمی تواند بسیار کارساز باشد. همچنین تحلیل رفتن لثه در مواردیممکن است باید پیدا شدن بخش زیادی از ریشه دندان فرد شود. درنتیجه دندان های فرد دراز به نظر می رسند. این مورد می تواندباعث پوسیدگی زودرس دندان ها و همچنین پیرتر نشان دادن فردشود. در چنین مواردی انجام جراحی لثه زیبایی در خیابان پیروزیمی تواند نتیجه بخش باشد.

نحوه انجام جراحی لثه

چگونگی انجام جراحی لثه زیبایی کاملا به نوع مشکل فردبیمار بستگی دارد. اگر هدف اصلاح لبخند لثه ای باشد پزشکابتدا لثه ها را به صورت کامل بی حس می کند. این کار به وسیلهبی حسی موضعی انجام می شود. سپس قسمت هایی از لثه را کهدندان را پوشانده توسط پزشک با تیغ جراحی و یا لیزر برداشتهمی شود. در این میان ممکن است مقداری خونریزی رخ دهد. سپس لثه ها بخیه زده شده و تا بهبودی کامل بیمار باید مراقبتهای مهم را انجام دهد.

اگر هدف از انجام جراحی لثه زیبایی پوشاندن بخش هایی ازدندان باشد این کار به وسیله پیوند لثه انجام می شود. یعنیقسمتی از لثه سقف دهان برداشته شده و به قسمت های تحلیلرفته پیوند زده می شود. این گونه لثه رشد کرده و دندان ها پوشیدهمی شوند. در این صورت نیز اصلاح لبخند انجام می شود.

هزینه جراحی زیبایی لثه چقدر می باشد؟

هزینه جراحی زیبایی لثه چقدر می باشد؟

هزینه جراحی لثه زیبایی به نوع متد به کار رفته برای انجامجراحی، مهارت پزشک و نوع مشکل لثه فرد دارد. این هزینه با توجهبه میزان حاد بودن لبخند لثه ای و یا میزان حاد بودن تحلیل لثهممکن است متفاوت باشد. هر چه پزشک مهارت و تجربه بیشتریداشته باشد، هزینه نسبتا بالاتری از بیمار دریافت می کند. زیرااین پزشک می تواند بدون کوچکترین خطری این جراحی را بهصورت کاملا ایمن و موفقیت آمیز برای بیمار انجام دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *