آموزش نحوه استفاده از ژل و تری بلیچینگ در منزل  (تری هوم بلیچینگ)

  ماده اصلی سفیدکننده دندان‌ها Carbamide Peroxide و Hydrogen Peroxide است که باعث اکسید‌شدن رنگ‌دانه‌های رسوب‌کرده بین هرم‌های مینایی‌شده و … ادامه خواندن آموزش نحوه استفاده از ژل و تری بلیچینگ در منزل  (تری هوم بلیچینگ)